mars 30, 2022

Därför ska ungdomar styrketräna för att bli snabbare och explosivare

ungdomar styrketräna

Att snabbhet är viktigt i så gott som alla idrotter är idag välkänt. Träning för snabbhet involverar olika sprint och löpspecifika övningar som ska förbättra acceleration, steglängden, stegfrekvensen, maxfart, snabbhetsuthållighet m.m.

Denna träning är superviktig och något som jag förespråkar de allra flesta ungdomar att träna från tidig ålder för att bygga allsidighet samt kunna springa på ett effektivt sätt. En annan fördel är att denna träning är specifik, du måste springa snabbt för att bli snabb. 

Men även om denna typ av träning fungerar bra, så saknas det en grundläggande fysisk delkapacitet, vilket är styrka. Styrka är en muskels eller en kropps förmågan att producera kraft mot en extern belastning. I detta fallet mot sin egen kroppsvikt. 

För att vara snabb måste du kunna generera en stor mängd kraft i förhållande till din egna kroppsmassa för att kunna driva dig framåt. Ju starkare du är, desto mer kraft kan du applicera i marken och desto snabbare blir du.

Efter puberteten, om ingen extra styrketräning tillämpas… kommer idrottande ungdomar att uppnå sin maximala potential relativt tidigt. Vilket leder till stagnation i utvecklingen.

Tänk så här. Idrottare A och B tränar samma idrott och fysträning (hopp. sprint, kondition), båda besitter samma kompetens. Spelare A börjar styrketräna som tillägg 2 dagar i veckan, medan spelare B fortsätter som tidigare. Vad tror du blir resultatet?

Spelare A kommer med största sannolikhet bli mycket starkare och även bli snabbare än spelare B, och kommer på sikt även att överträffa spelare B:s färdigheter.

Nedan beskriver jag tre fysiska egenskaper som utvecklas av med hjälp av regelbunden styrketräning och som är viktiga för att utveckla snabbhet och atletisk prestation för såväl barn och ungdomar som vuxna idrottare.

Rate of Force Development (RFD)

RFD är ett mått på hur snabbt du kan uppnå maximal kraft. Den utvecklas bäst genom att träna maxstyrka och snabb-styrka – alltså lyfta submaximala belastningar snabbt. Underkroppen är viktigast här. Rörelser som knäböj, marklyft och varianter av belastade hopp och Olympiska lyft verkar fungera bäst. Ju snabbare du kan producera stora mängder kraft i marken, desto snabbare kan du bli.

Kraftproduktion

Newtons andra lag säger att accelerationen av ett objekt eller en kropp är i direkt proportion till mängden kraft som produceras på det objektet eller kroppen. Ju starkare du blir, desto mer kraft kan du producera och desto större potential har du att vara snabb. Om du inte utvecklar mer styrka, kommer din kraftutvecklingspotential att minska.

Power

När du når din fulla potential i maximal styrka, är power en avgörande faktor för att fortsätta bli starkare och snabbare. Power är förmågan att producera maximal kraft i höga hastigheter (kraft x hastighet). För att vara snabb måste du kunna producera hög power. Utan styrka och förmågan att producera maximal kraft kommer du inte att utveckla power helt enkelt.

0 Comments

Leave A Comment

Lämna ett svar